The TimeSplitters 2 Story World Rankings

Story Mode
Level Record Player(s)
Siberia
Easy 1:59  1:59 BT-404, CD_, ivXn_
Normal 4:08 4:08 ivXn_
Hard 4:39 4:39 EmosewaMC
Chicago
Easy 2:22 2:22 BT-404
Normal 3:03 3:03 ivXn_
Hard 3:10 3:10 ivXn_
Notre Dame
Easy 2:30 2:30 BT-404
Normal 3:02 3:02 ivXn_
Hard 3:08 3:08 BT-404
Return to Planet X
Easy 2:01 2:01 CD_
Normal 4:39 4:39 ivXn_
Hard 4:52 4:52 EmosewaMC
NeoTokyo
Easy 4:10  4:10 BT-404, ivXn_
Normal 4:03 4:03 ivXn_
Hard 4:10 4:10 ivXn_
Wild West
Easy 1:06  1:06 Silent Thunder, CD_, ivXn_
Normal 1:59 1:59 ivXn_
Hard 2:46 2:46 ivXn_
Atom Smasher
Easy 2:57  2:57 Anemptybox, BT-404
Normal 3:59 3:59 ivXn_
Hard 4:41 4:41 ivXn_
Aztec Ruins
Easy 1:53  1:53 BT-404, ivXn_
Normal 3:47 3:47 ivXn_
Hard 3:55 3:55 ivXn_
Robot Factory
Easy 3:14  3:14 Anemptybox, BT-404
Normal 3:33 3:33 ivXn_
Hard 4:25 4:25 EmosewaMC
Space Station
Easy 3:36  3:36 Anemptybox, BT-404, ivXn_
Normal 3:45 3:45 ivXn_
Hard 3:58  3:58 BT-404, ivXn_
Total Story Time


Top 10 Record Holders
Rank Player Record Count
1. ivXn_ 21
2. BT-404 10
3. Anemptybox 3
3. CD_ 3
3. EmosewaMC 3
6. Silent Thunder 1


Total Points Rankings
Rank Player Points
1. ivXn_ 2674
2. BT-404 2253
3. Anemptybox 2109
4. JodavskiGRN 1962
5. Silent Thunder 1132
6. EmosewaMC 785
7. Benkilla 740
8. CD_ 587
9. WillisGreyman 178
10. debrebeuf 91
11. Neph 90
11. XYX 90